.

סדר התפילה נוסח צפון אפריקה

סדר התפילה שיעור א'

סדר התפילה שיעור א'

סדר התפילה שיעור ב' 

סדר התפילה שיעור ג'

סדר התפילה שיעור ד'

סדר התפילה שיעור ה'

סדר התפילה שיעור ו' 

סדר התפילה שיעור ז'

סדר התפילה שיעור ח'

'סדר התפילה שיעור ט

סדר התפילה שיעור י"ג

סדר התפילה שיעור י"ד

סדר התפילה שיעור ט"ז

סדר התפילה שיעור ט"ו

סדר התפילה שיעור י"א

סדר התפילה שיעור י"ח

סדר התפילה שיעור י"ט

סדר התפילה שיעור כ'

סדר התפילה שיעור י'

סדר התפילה שיעור כ"א